Lilianefonds

Liliane Fonds

In juni 2014 ging Euromaster een samenwerkingsverband aan met het Liliane Fonds. Het Liliane Fonds zorgt net als wij voor mobiliteit; zij helpen kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden op weg. Samen met lokale contactpersonen zorgt het Liliane Fonds voor directe, persoonsgerichte en kleinschalige hulp op maat. Met persoonlijke aandacht en (para)medische en sociale revalidatie stimuleren ze de groei van het kind. Tegelijkertijd probeert het Liliane Fonds de wereld te vergroten en de toekomstkansen van het kind te verbeteren door onderwijs, werk en inkomen. Een behoorlijk bestaan is geen gunst, het is een basisrecht van elk kind.

Euromaster zorgt door middel van diverse acties dat jaarlijks een bedrag op de rekening van het Liliane Fonds wordt gestort waarmee minimaal 50 kinderen in ontwikkelingslanden concreet worden geholpen.