Privacy beleid

Privacy beleid

Bij Euromaster hebben we bepaalde gegevens van je nodig om je in het geval van bijvoorbeeld vragen of afspraken zo goed mogelijk te kunnen helpen. Die gegevens stel jij aan ons beschikbaar, en in ruil daarvoor mag je van ons verwachten dat wij daar op een correcte en vooral veilige manier mee omgaan.

Euromaster Bandenservice B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy-beleid volgens de huidige wet- en regelgeving. Op deze pagina leggen we uit hoe we bij Euromaster en op de gelieerde websites omgaan met jouw persoonsgegevens, waar wij je gegevens voor gebruiken en wat je rechten zijn.

Welke persoonsgegevens kunnen we van je vragen?

Wij snappen dat het niet leuk is om een lijst met gegevens in te moeten vullen als je een vraag hebt of een afspraak wilt maken. Maar om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het nu eenmaal nodig dat wij bepaalde gegevens van jou kunnen verwerken. De volgende persoonsgegevens zouden wij van je kunnen registreren:

-          Geslacht;
-          Naam;
-          Adresgegevens;
-          Telefoonnummer;
-          E-mailadres;
-          Kenteken;
-          Informatie over je (lease)auto;
-          Betalingsgegevens;
-          Je curriculum vitae;
-          De inhoud van je motivatiebrief;
-          Je arbeidsverleden en opleidingsverleden;
-          IP-adres;
-          Beeldmateriaal;
-          andere gegevens die je aan ons doorgeeft, wanneer je contact met ons hebt.

Waar hebben wij jouw persoonsgegevens voor nodig?

Hieronder leggen wij uit waarom we jouw gegevens gebruiken, welke rechtsgrond wij daarvoor hebben en hoe lang wij jouw gegevens voor dat doel bewaren. Je gegevens kunnen bij Euromaster worden gebruikt voor:

Maken, wijzigen, uitvoeren of annuleren van (webwinkel)afspraken

Dit doen wij ter uitvoering van, of ter voorbereiding op, de overeenkomst die je met ons sluit. Wij bewaren deze gegevens tot 5 jaar nadat je voor het laatst contact met ons hebt gehad of iets bij ons hebt afgenomen. Voor zover het om gegevens gaat betreffende de administratie, bewaren wij jouw gegevens maximaal 7 jaar na het einde van het boekjaar, voor zover dat langer is dan de voornoemde termijnen, in verband met onze fiscale bewaarplicht.

Uitvoeren van (online) (koop)overeenkomsten

Het is mogelijk om bij ons aankopen te doen of diensten uit te laten voeren. Wij hebben dan bepaalde gegevens van jou nodig om die overeenkomst uit te kunnen voeren, maar ook voor het verlenen van onderhoud, reparatie en garantie en het afhandelen van de betaling hiervan. Wij bewaren jouw gegevens tot 5 jaar nadat je voor het laatst iets bij ons hebt afgenomen. Voor zover het om gegevens gaat betreffende de administratie, bewaren wij jouw gegevens maximaal 7 jaar na het einde van het boekjaar, voor zover dat langer is dan de voornoemde termijnen, in verband met onze fiscale bewaarplicht.

Reminders

Om je te kunnen herinneren aan een gemaakte afspraak, ter uitvoering van de overeenkomst die je met ons gesloten hebt sturen wij je een SMS. Voor dit doel bewaren wij jouw gegevens tot het moment dat de afspraak plaatsvindt. Je contactgegevens bewaren we uiteraard wel voor de overige verwerkingsdoeleinden.

Account en bestelprocedure

Het is mogelijk om op onze website een account aan te maken. Aan de hand van je account kun je vervolgens een bestelling plaatsen. Binnen het account is het mogelijk om eerdere bestellingen op te zoeken, zodat je gemakkelijk een nieuwe bestelling kunt plaatsen zonder opnieuw gegevens in te vullen. Overigens is het ook mogelijk om producten te bestellen zonder een account. Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, dan laat je bepaalde gegevens achter. Deze gegevens hebben wij nodig om jouw bestelling netjes af te kunnen handelen (uitvoering van de overeenkomst).

-          Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:;
-          Accountgegevens;
-          Naam;
-          Bedrijfsnaam (indien je vanuit zakelijk oogpunt contact opneemt);
-          Adres;
-          Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer);
-          Merk, model en kenteken van de auto;
-          Betalingsgegevens;
-          IP-adres;
-          Overige informatie die van belang is voor de overeenkomst;

Wij bewaren deze gegevens tot 5 jaar nadat je voor het laatst hebt ingelogd op je account, dan wel 5 jaar na het plaatsen van de laatste bestelling. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijke verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).

Enquêtes

Wij willen je graag vragen om deel te nemen aan ons klanttevredenheidsonderzoek. Voor dat doel verwerken wij je persoonsgegevens, omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben, daarmee kunnen wij namelijk onze diensten verbeteren. Wij bewaren jouw gegevens tot 3 jaar nadat je voor het laatst iets bij ons hebt afgenomen. Je kunt altijd bezwaar maken tegen het ontvangen van deze deelnameverzoeken, dan zullen we maatregelen nemen.

Contact

Voor afhandeling van vragen of klachten, of andere contactverzoeken hebben we gegevens van jou nodig. Wij mogen die gegevens verwerken, omdat je ons dat verzocht hebt (uitvoering van de overeenkomst). Wij bewaren deze gegevens tot 3 jaar nadat je voor het laatst iets bij ons hebt afgenomen of voor het laatst contact met ons hebt gehad. Voor zover het om gegevens gaat betreffende de administratie, bewaren wij jouw gegevens maximaal 7 jaar na het einde van het boekjaar, voor zover dat langer is dan de voornoemde termijnen, in verband met onze fiscale bewaarplicht.

Uitnodigingen

Wanneer het tijd is voor een bandenwissel, onderhoud en andere relevante zaken, zullen wij jou e-mailen of per post een herinnering toezenden, omdat je klant van ons bent. Wanneer je hebt aangegeven dit niet te willen (opt-out), zullen wij je uitschrijving voor uitnodigingen opslaan. Wij bewaren deze gegevens zolang je klant bij ons bent.

Nieuwsbrief

Maximaal 3 keer per maand verzenden wij je een e-mailnieuwsbrief, omdat we jouw toestemming daarvoor hebben gekregen. Wij bewaren deze gegevens zolang je klant bij ons bent. Je kunt je altijd voor de nieuwsbrief uitschrijven, door de afmeldlink te gebruiken die je in elke nieuwsbrief vindt.

Winacties

Wij gebruiken de door jou opgegeven persoonsgegevens voor deelname aan (win)acties wanneer je je daarvoor hebt aangemeld (uitvoering van de overeenkomst). Wij bewaren deze gegevens tot 6 maanden na het einde van de (win)actie.

Sollicitaties

Jouw persoonsgegevens hebben wij nodig voor de behandeling van sollicitaties ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidscontract. Wij bewaren deze gegevens tot 6 weken na de vervulling van de functie, tenzij je ons toestemming geeft om je gegevens tot maximaal 1 jaar te bewaren, na vervulling van de functie. Eventueel gegeven toestemming kan altijd worden ingetrokken door ons een e-mail te sturen. We zullen je gegevens dan direct verwijderen.

Vacature-Alert

Om je op de hoogte te houden van passende vacatures in de toekomst, sturen wij je met jouw toestemming een alert. Wij bewaren deze gegevens totdat je je toestemming intrekt.

Administratie

Wij zijn wettelijk verplicht om jouw persoonsgegevens op te slaan in onze administratie. Wij bewaren deze gegevens 7 jaar, conform de fiscale bewaarplicht.

Reviews

Wij tonen reviews op onze website, omdat je deze review hebt achtergelaten bij een van onze reviewpartners en hen toestemming hebt gegeven dit op onze website te publiceren. Wij bewaren deze gegevens totdat deze niet meer relevant zijn of je bij hen hebt aangegeven deze te willen anonimiseren.

DriverReviews

Euromaster mag je gegevens delen met haar partner DriverReviews die de rechtstreeks van klanten gevraagde recensies beheert.

Er is geen voorafgaande toestemming van consumenten vereist, aangezien de door DriverReviews verzonden e-mails geen reclame, marketingmails/SMS zijn, maar enquêtes over de klantervaring, beleefd door consumenten over producten en/of diensten die zij hebben gekocht. Euromaster handelt dus op basis van gerechtvaardigd belang (artikel 6. f AVG).

Deze partners hebben een contractuele verplichting om de vertrouwelijkheid en veiligheid van persoonsgegevens te handhaven en het gebruik van je persoonsgegevens strikt te beperken overeenkomstig volgens onze voorschriften.

Je e-mailadres mag maximaal 5 jaar bewaard worden. Na uiterlijk 24 maanden na het eerste contact worden beoordelingen en opmerkingen geanonimiseerd.

Beveiliging

Voor de beveiliging van onze vestigingen hebben wij camera’s opgehangen, omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben, namelijk het voorkomen van diefstal en het opsporen van verdachten in geval van een overtreding of misdrijf. Camerabeelden bewaren wij maximaal 4 weken of tot een bepaald incident samen met de politie is afgehandeld.

Cookies

Voor analytische doeleinden en reclamedoeleinden plaatsen wij cookies, omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Bewaartermijnen hiervan vind je in ons cookiebeleid. Via de browser kun je altijd zelf je cookie-instellingen wijzigen. Daarnaast hebben wij op enkele online formulieren Recaptcha geïnstalleerd. Deze tool zorgt ervoor dat bij het invullen van het formulier gecontroleerd wordt of dit door een echt persoon wordt gedaan en niet door een robot.

WiFi

Wij geven jou toegang tot ons WiFi-netwerk in onze winkels, wanneer je ons daarom verzoekt (uitvoering van de overeenkomst). Wij slaan geen persoonsgegevens op. Deze persoonsgegevens die via ons WiFi-netwerk worden verwerkt, zijn verwijderd zodra je geen gebruik meer maakt van het WiFi-netwerk.

Laten we vooropstellen dat wij jouw gegevens alleen gebruiken voor zaken die voor jou of voor ons relevant zijn. 

Wie heeft er toegang tot deze gegevens?

Medewerkers van Euromaster;

Derde partijen die ons helpen bij het verlenen van onze services zoals:
- ICT dienstverleners;
- marketing partijen;
- de BV’s binnen onze groepsstructuur;
- het administratiekantoor/onze boekhouder;
- partijen die cookies via onze website plaatsen;
- het juridisch adviesbureau;
- door ons ingeschakelde ZZP’ers;
- door ons ingeschakelde derde partijen voor het verlenen van diensten, zoals bij ruitschade
- de zelfstandige dealers die door ons zijn ingeschakeld;
- het bedrijf dat de nieuwsbrieven voor ons verstuurt.

Daarnaast verstrekken wij jouw gegevens aan overheidsinstanties, wanneer wij daartoe een wettelijke verplichting hebben. Dit betreft in ieder geval de Belastingdienst, de verzekeringsmaatschappijen en het RDW.

Je gegevens kunnen worden bewaard in externe databases. Hiervan maken wij gebruik voor bijvoorbeeld het verzenden van mailings en het beheren van onze online activiteiten. Met alle beheerders van deze externe databases heeft Euromaster verwerkersovereenkomsten. Zo weten we zeker dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en dat ze goed beveiligd zijn. Het kan ook zo zijn dat je gegevens worden opgevraagd door overheidsinstanties. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht je gegevens over te dragen. Ook kunnen we geanonimiseerde gegevens gebruiken voor analytische doeleinden. Sommige van onze leveranciers zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) gevestigd. In dat geval zorgen wij dat er passende waarborgen zijn genomen om jouw privacy te beschermen.

Wat zijn je rechten met betrekking tot jouw gegevens?

Ook al staan jouw gegevens in een database van Euromaster of externe partijen, jij blijft de baas over de gegevens die wij van jou hebben. Je kunt altijd de toestemming voor het gebruiken van je gegevens weer intrekken, dit geldt voor het gebruik door zowel Euromaster als door derde partijen. Hieronder vind je een overzicht van alle rechten die je hebt:

-          uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
-          inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
-          het laten corrigeren van fouten
-          het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
-          intrekken van toestemming
-          een bepaalde verwerking beperken
-          bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
-          het verkrijgen of door ons laten overzetten van jouw gegevens in een gangbaar bestandsformaat

Voor bovenstaande zaken kun je contact met ons opnemen via avg@euromaster.com. Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Europees netwerk

Euromaster Bandenservice BV maakt deel uit van de Europese Euromaster-organisatie met vestigingen in 18 landen van de EU. Ons Europese Euromaster-hoofdkantoor, gevestigd in Frankrijk, hecht er veel waarde aan dat de Europese wet- en regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens in alle EU-landen gelijk wordt toegepast. Het kan daarom onverhoopt voorkomen dat een genoemde bewaartermijn wordt aangepast ten behoeve van Europese harmonisatie van technische en organisatorische maatregelen bij het gebruik van onze informatiesystemen met betrekking tot persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als je vragen hebt of een klacht wilt indienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens, dan kun je een e-mail sturen naar avg@euromaster.com. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met jou. Als je vindt dat wij jou niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zo kun je ons bereiken:

Euromaster Bandenservice B.V.
Postbus 169
7400 AD Deventer
E: avg@euromaster.com
T: 0570 679 790

Euromaster behoudt zich het recht voor om op elk moment het privacy-beleid te wijzigen of updaten. Let dus altijd op de datum hieronder en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Dit privacy-beleid is voor het laatst geüpdatet op 31 maart 2022.