Disclaimer

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.euromaster.nl en alle sub-domeinen en onderliggende pagina’s van Euromaster. Als je gebruikt maakt van deze website ga je akkoord met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze website wordt zorgvuldig samengesteld en onderhouden. Dit betekent niet dat er niet een keer ergens een fout op de website kan staan of dat de website te allen tijde goed functioneert. Aan de inhoud van de website kun je geen rechten ontlenen en Euromaster staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Dit geldt ook informatie van derde partijen die via bijvoorbeeld hyperlinks op de website verschijnt. Ook is Euromaster niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het bezoek aan en het gebruik van de inhoud van onze website of van derde partijen. Euromaster kan er altijd voor kiezen inhoud te wijzigen of te verwijderen, zonder hier aansprakelijk voor te worden gehouden.

Auteursrecht en intellectuele eigendom

Euromaster heeft het auteursrecht over deze website en over de inhoud die door derde partijen beschikbaar is gesteld. Het gebruik van de site is alleen toegestaan voor persoonlijke doeleinden. Het is niet toegestaan deze inhoud te delen, verspreiden of op te slaan in welke vorm dan ook. Dit is alleen toegestaan als hiervoor van tevoren schriftelijke toestemming is gegeven door Euromaster.

Slot

Deze disclaimer doet niet af aan wat er is vastgelegd in de Algemene voorwaarden en het Privacy beleid van Euromaster.
Euromaster behoudt zich het recht voor om op elk moment de disclaimer te wijzigen of updaten. De disclaimer geldt op het moment dat je de website gebruikt.

Deze disclaimer is voor het laatst geüpdatet op 8 augustus 2018.