Verzameling reviews

Voorwaarden voor publicatie en verwerking van online beoordelingen/reviews

Deze voorwaarden voor publicatie en verwerking van online beoordelingen (hierna de "Voorwaarden") stellen de regels vast die van toepassing zijn op alle kennisgevingen die door een Gebruiker (hierna de "Gebruiker") op de Site www.euromaster.nl(hierna de "Site" genoemd) worden geplaatst met betrekking tot op producten die worden verkocht door Euromaster (hierna het "Product" genoemd).

Artikel 1: GEBRUIK VAN DE SITE

1.1 Persoonlijk en niet-commercieel gebruik

Euromaster verleent Gebruikers het recht om de inhoud van de Site uitsluitend voor privé, niet-commercieel gebruik te bekijken en af te drukken. Elk collectief en/of commercieel gebruik is ten strengste verboden.

1.2 Gebruiken in overeenstemming met wet- en regelgeving

De Gebruiker is wettelijk gerechtigd om korte citaten, analyses en reproducties te maken die bestemd zijn voor persrecensies, evenals ander gebruik dat uitdrukkelijk door de wet is toegestaan, binnen de door de wet gestelde grenzen en voorwaarden en met name onder voorbehoud van vermelding van de naam van de auteurs en de redactionele bron.

1.3 Aanvaarding van de voorwaarden

De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat de toegang tot de Site, de raadpleging en het gebruik ervan afhankelijk zijn van de onvoorwaardelijke aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden van de Site www.euromaster.nl

Door er toegang toe te krijgen, drukt de Gebruiker zijn volledige aanvaarding uit, zonder enig voorbehoud of wijziging van welke aard dan ook.

Op dezelfde manier wordt de Gebruiker ervan op de hoogte gebracht dat Gebruiker, door een mening te geven op de Site, erkent kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden (met name toegankelijk via de link onderaan het formulier voor het indienen van een mening, toegankelijk op de productpagina's) en aanvaardt ze zonder voorbehoud in hun geheel.

Artikel 2: REGELING VAN ONLINE REVIEWS

2.1 Online verzamelen en verwerken van schriftelijke meningen door de Dienstaanbieder op de Site www.euromaster.nl

De Gebruiker wordt geïnformeerd dat het bedrijf DRIVER REVIEWS, beheerd door het bedrijf Blackcircles.com Limited, geïdentificeerd onder nummer SC224310 met statutaire zetel op 1 Tanfield, Edinburgh, Schotland EH3 5DA, de Dienstaanbieder van Euromaster is voor het verzamelen en verwerken van schriftelijke recensies online (hierna de "Dienstaanbieder" genoemd).

Na elke bestelling of aankoop op de website, geeft Euromaster het e-mailadres van de Gebruiker door aan de Dienstaanbieder. De Dienstaanbieder verzamelt feedback over de prestaties van de door de Gebruiker gekochte banden. De Dienstaanbieder nodigt de Gebruiker per e-mail uit om een klantbeoordeling in te dienen over zijn consumentenervaring, waaraan een link is gekoppeld die verwijst naar een klantbeoordelingsformulier. De Gebruiker kan te allen tijde bezwaar maken tegen het ontvangen van e-mails van onze Dienstaanbieder.

Het verzamelen van beoordelingen door de Dienstaanbieder zal als volgt worden uitgevoerd.

2.1.1. Om een ​​overzicht te krijgen van de tevredenheid van de Gebruiker tijdens het slijten van de band, wordt het verzamelen van opinies tijdens de levensduur van de band in 3 stappen gedaan, en wel als volgt:

 • Eerste beoordeling 8-12 weken na aankoop ("Eerste Beoordeling").
  • Als de Gebruiker niet reageert op dat eerste beoordelingsverzoek, ontvangt Gebruiker één herinneringsbericht om de beoordeling aan te vragen. Geen reactie op deze herinnering beëindigt het beoordelingsproces.
 • Tweede beoordeling 12 maanden na aankoop (Tweede Beoordeling)
  • Als de Gebruiker de Eerste Beoordeling wel verstrekt, wordt de Gebruiker gevraagd of de Dienstaanbieder na 12 maanden bandenbezit opnieuw contact kan opnemen voor de Tweede Beoordeling.
  • Als de reactie van de Gebruiker negatief is, is het verzamelen van beoordelingen voltooid en is alle communicatie met betrekking tot die aankoop voltooid.
  • Als de reactie van de Gebruiker positief is, stuurt de Dienstaanbieder de Gebruiker het verzoek om de Tweede Beoordeling. Als de Gebruiker niet reageert op het verzoek om een ​​Tweede Beoordeling, ontvangt de Gebruiker één herinneringsbericht om de Beoordeling aan te vragen. Geen reactie op de herinnering beëindigt het beoordelingsproces.
 • Derde beoordeling 18-24 maanden na aankoop ("Derde Beoordeling").
  • Als de Gebruiker de Tweede Beoordeling wel verstrekt, wordt gevraagd of de Dienstaanbieder na 18-24 maanden bandenbezit opnieuw contact kan opnemen voor de Derde Beoordeling en de definitieve Beoordeling.
  • Als de reactie van de Gebruiker negatief is, wordt het proces voor het verzamelen van beoordelingen afgerond en is alle communicatie met betrekking tot deze aankoop voltooid.
  • Als de reactie van de Gebruiker positief is, stuurt de Dienstaanbieder de Gebruiker het verzoek om een ​​Derde Beoordeling. Als de Gebruiker niet reageert op het derde beoordelingsverzoek, ontvangt de Gebruiker één herinneringsbericht om de beoordeling aan te vragen. Geen reactie op deze herinnering beëindigt het beoordelingsproces.
  • De Derde Beoordeling is bedoeld om te worden verzameld voordat de Gebruiker de gekochte band vervangt. De exacte timing hangt af van de reactie van de Gebruiker op de Tweede Beoordeling - als de klant een hogere kilometerstand heeft aangegeven, wordt het verzoek voor de Derde Beoordeling 18 maanden na aankoop verzonden. Anders wordt het 24 maanden na aankoop verzonden.