Veiligheid

Euromaster is onder andere werkzaam in havengebieden; locaties die risico’s met zich meebrengen. Euromaster investeert in veiligheid. Om dit kracht bij te zetten, moeten onze medewerkers, die werkzaam zijn in de industriële branche, een VCA-examen afleggen. Euromaster hecht er veel belang aan om te voldoen aan onder andere de wet- en regelgeving (zoals de ARBO-wet) en aan de norm om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen.

Om hun kennis op peil te houden, nemen onze medewerkers geregeld deel aan toolboxmeetings. Hiermee draagt Euromaster bij aan het terugdringen en voorkomen van het aantal ongevallen en het vergroten van de externe veiligheid.

 

Meer weten over de veiligheid van Euromaster?


Neem contact met ons op.