Privacy beleid
Privacy beleid

Privacy beleid

Bij Euromaster hebben we bepaalde gegevens van u nodig om u in het geval van bijvoorbeeld vragen of afspraken zo goed mogelijk te kunnen helpen. Die gegevens stelt u aan ons beschikbaar, en in ruil daarvoor mag u van ons verwachten dat wij daar op een correcte en vooral veilige manier mee omgaan.

Euromaster Bandenservice B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy-beleid volgens de huidige wet- en regelgeving. Op deze pagina leggen we uit hoe we bij Euromaster en op de gelieerde websites omgaan met uw persoonsgegevens, waar wij uw gegevens voor gebruiken en wat uw rechten zijn.

Welke persoonsgegevens kunnen we van u vragen?

Wij begrijpen dat het niet leuk is om een lijst met gegevens in te moeten vullen als u een vraag heeft of een afspraak wilt maken. Maar om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het nu eenmaal nodig dat wij bepaalde gegevens van u kunnen verwerken. De volgende persoonsgegevens zouden wij van u kunnen registreren:

-          Geslacht;
-          Naam;
-          Adresgegevens;
-          Telefoonnummer;
-          E-mailadres;
-          Kenteken;
-          Informatie over uw (lease)auto;
-          Betalingsgegevens;
-          Uw curriculum vitae;
-          De inhoud van uw motivatiebrief;
-          Uw arbeidsverleden en opleidingsverleden;
-          IP-adres;
-          Beeldmateriaal;
-          andere gegevens die u aan ons doorgeeft, wanneer u contact met ons heeft.

Waar hebben wij uw persoonsgegevens voor nodig?

Hieronder leggen wij uit waarom we uw gegevens gebruiken, welke rechtsgrond wij daarvoor hebben en hoe lang wij uw gegevens voor dat doel bewaren. Uw gegevens kunnen bij Euromaster worden gebruikt voor:

Maken, wijzigen, uitvoeren of annuleren van (webwinkel)afspraken

Dit doen wij ter uitvoering van, of ter voorbereiding op, de overeenkomst die u met ons sluit. Wij bewaren deze gegevens tot 5 jaar nadat u voor het laatst contact met ons heeft gehad of iets bij ons heeft afgenomen. Voor zover het om gegevens gaat betreffende de administratie, bewaren wij uw gegevens maximaal 7 jaar na het einde van het boekjaar, voor zover dat langer is dan de voornoemde termijnen, in verband met onze fiscale bewaarplicht.

Uitvoeren van (online) (koop)overeenkomsten

Het is mogelijk om bij ons aankopen te doen of diensten uit te laten voeren. Wij hebben dan bepaalde gegevens van u nodig om die overeenkomst uit te kunnen voeren, maar ook voor het verlenen van onderhoud, reparatie en garantie en het afhandelen van de betaling hiervan. Wij bewaren uw gegevens tot 5 jaar nadat u voor het laatst iets bij ons heeft afgenomen. Voor zover het om gegevens gaat betreffende de administratie, bewaren wij uw gegevens maximaal 7 jaar na het einde van het boekjaar, voor zover dat langer is dan de voornoemde termijnen, in verband met onze fiscale bewaarplicht.

Reminders

Om u te kunnen herinneren aan een gemaakte afspraak, ter uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft afgesloten sturen wij u een SMS. Voor dit doel bewaren wij uw gegevens tot het moment dat de afspraak plaatsvindt. Uw contactgegevens bewaren we uiteraard wel voor de overige verwerkingsdoeleinden.

Enquêtes

Wij willen u graag vragen om deel te nemen aan ons klanttevredenheidsonderzoek. Voor dat doel verwerken wij uw persoonsgegevens, omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben, daarmee kunnen wij namelijk onze diensten verbeteren. Wij bewaren uw gegevens tot 3 jaar nadat u voor het laatst iets bij ons heeft afgenomen. U kunt altijd bezwaar maken tegen het ontvangen van deze deelnameverzoeken, dan zullen we maatregelen nemen.

Contact

Voor afhandeling van vragen of klachten, of andere contactverzoeken hebben we gegevens van u nodig. Wij mogen die gegevens verwerken, omdat u ons dat verzocht heeft (uitvoering van de overeenkomst). Wij bewaren deze gegevens tot 3 jaar nadat u voor het laatst iets bij ons heeft afgenomen of voor het laatst contact met ons hebt gehad. Voor zover het om gegevens gaat betreffende de administratie, bewaren wij uw gegevens maximaal 7 jaar na het einde van het boekjaar, voor zover dat langer is dan de voornoemde termijnen, in verband met onze fiscale bewaarplicht.

Uitnodigingen

Wanneer het tijd is voor een bandenwissel, APK, onderhoud en andere relevante zaken, zullen wij u e-mailen of per post een herinnering toezenden, omdat u klant van ons bent. Wanneer u heeft aangegeven dit niet te willen (opt-out), zullen wij uw uitschrijving voor uitnodigingen opslaan. Wij bewaren deze gegevens zolang u klant bij ons bent.

Nieuwsbrief

Maximaal 3 keer per maand verzenden wij u een e-mailnieuwsbrief, omdat we uw toestemming daarvoor hebben gekregen. Wij bewaren deze gegevens zolang u klant bij ons bent. U kunt uzelf altijd voor de nieuwsbrief uitschrijven, door de afmeldlink te gebruiken die u in elke nieuwsbrief vindt.

Winacties

Wij gebruiken de door u opgegeven persoonsgegevens voor deelname aan (win)acties wanneer u uzelf daarvoor heeft aangemeld (uitvoering van de overeenkomst). Wij bewaren deze gegevens tot 6 maanden na het einde van de (win)actie.

Sollicitaties

Uw persoonsgegevens hebben wij nodig voor de behandeling van sollicitaties ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidscontract. Wij bewaren deze gegevens tot 6 weken na de vervulling van de functie, tenzij u ons toestemming geeft om uw gegevens tot maximaal 1 jaar te bewaren, na vervulling van de functie. Eventueel gegeven toestemming kan altijd worden ingetrokken door ons een e-mail te sturen. We zullen uw gegevens dan direct verwijderen.

Vacature-Alert

Om u op de hoogte te houden van passende vacatures in de toekomst, sturen wij u met uw toestemming een alert. Wij bewaren deze gegevens totdat u uw toestemming intrekt.

Administratie

Wij zijn wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens op te slaan in onze administratie. Wij bewaren deze gegevens 7 jaar, conform de fiscale bewaarplicht.

Reviews

Wij tonen reviews op onze website, omdat u deze review heeft achtergelaten bij een van onze reviewpartners en hen toestemming heeft gegeven dit op onze website te publiceren. Wij bewaren deze gegevens totdat deze niet meer relevant zijn of u bij hen hebt aangegeven deze te willen anonimiseren.

Kentekenoverschrijving

Het overschrijven van uw kenteken kan in onze vestigingen. Wij voeren de kentekenoverschrijving voor u uit via het Kentekenloket, omdat u via ons het Kentekenloket daartoe verzoekt. Het Kentekenloket bepaalt als verwerkingsverantwoordelijke de bewaartermijn.

Beveiliging

Voor de beveiliging van onze vestigingen hebben wij camera’s opgehangen, omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben, namelijk het voorkomen van diefstal en het opsporen van verdachten in geval van een overtreding of misdrijf. Camerabeelden bewaren wij maximaal 4 weken of tot een bepaald incident samen met de politie is afgehandeld.

Cookies

Voor analytische doeleinden en reclamedoeleinden plaatsen wij cookies, omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Bewaartermijnen hiervan vindt u in ons cookiebeleid. Via de browser kunt u altijd zelf uw cookie-instellingen wijzigen. Daarnaast hebben wij op enkele online formulieren Recaptcha geïnstalleerd. Deze tool zorgt ervoor dat bij het invullen van het formulier gecontroleerd wordt of dit door een echt persoon wordt gedaan en niet door een robot.

WiFi

Wij geven u toegang tot ons WiFi-netwerk in onze winkels, wanneer u ons daarom verzoekt (uitvoering van de overeenkomst). Wij slaan geen persoonsgegevens op. Deze persoonsgegevens die via ons WiFi-netwerk worden verwerkt, zijn verwijderd zodra u geen gebruik meer maakt van het WiFi-netwerk.

Laten we vooropstellen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor zaken die voor u of voor ons relevant zijn. 

Wie heeft er toegang tot deze gegevens?

Medewerkers van Euromaster;

Derde partijen die ons helpen bij het verlenen van onze services zoals:
- ICT dienstverleners;
- marketing partijen;
- de BV’s binnen onze groepsstructuur;
- het administratiekantoor/onze boekhouder;
- partijen die cookies via onze website plaatsen;
- het juridisch adviesbureau;
- door ons ingeschakelde ZZP’ers;
- door ons ingeschakelde derde partijen voor het verlenen van diensten, zoals bij ruitschade
- de zelfstandige dealers die door ons zijn ingeschakeld;
- het bedrijf dat de nieuwsbrieven voor ons verstuurt.

Daarnaast verstrekken wij uw gegevens aan overheidsinstanties, wanneer wij daartoe een wettelijke verplichting hebben. Dit betreft in ieder geval de Belastingdienst, de verzekeringsmaatschappijen en het RDW.

Uw gegevens kunnen worden bewaard in externe databases. Hiervan maken wij gebruik voor bijvoorbeeld het verzenden van mailings en het beheren van onze online activiteiten. Met alle beheerders van deze externe databases heeft Euromaster verwerkersovereenkomsten. Zo weten we zeker dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en dat ze goed beveiligd zijn. Het kan ook zo zijn dat uw gegevens worden opgevraagd door overheidsinstanties. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens over te dragen. Ook kunnen we geanonimiseerde gegevens gebruiken voor analytische doeleinden.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot jouw gegevens?

Ook al staan uw gegevens in een database van Euromaster of externe partijen, u blijft de baas over de gegevens die wij van u hebben. U kunt altijd de toestemming voor het gebruiken van uw gegevens weer intrekken, dit geldt voor het gebruik door zowel Euromaster als door derde partijen. Hieronder vindt u een overzicht van alle rechten die u heeft:

-          uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
-          inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
-          het laten corrigeren van fouten
-          het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
-          intrekken van toestemming
-          een bepaalde verwerking beperken
-          bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
-          het verkrijgen of door ons laten overzetten van uw gegevens in een gangbaar bestandsformaat

Voor bovenstaande zaken kunt u contact met ons opnemen via avg@euromaster.com. Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Europees netwerk

Euromaster Bandenservice BV maakt deel uit van de Europese Euromaster-organisatie met vestigingen in 18 landen van de EU. Ons Europese Euromaster-hoofdkantoor, gevestigd in Frankrijk, hecht er veel waarde aan dat de Europese wet- en regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens in alle EU-landen gelijk wordt toegepast. Het kan daarom onverhoopt voorkomen dat een genoemde bewaartermijn wordt aangepast ten behoeve van Europese harmonisatie van technische en organisatorische maatregelen bij het gebruik van onze informatiesystemen met betrekking tot persoonsgegevens.

Contactgegevens

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten? Dat kan gebeuren natuurlijk. In dat geval kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.
Zo kunt u ons bereiken:

Euromaster Bandenservice B.V.
Postbus 169
7400 AD Deventer
E: avg@euromaster.com
T: 0570 679 790

Euromaster behoudt zich het recht voor om op elk moment het privacy-beleid te wijzigen of updaten. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Dit privacy-beleid is voor het laatst geüpdatet op 31 maart 2021.