Zakelijk

Privacybeleid

a.       Euromaster gaat zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens om met de persoonsgegevens van consumenten.

b.      Euromaster vergaart op verschillende manieren en met verschillende doeleinden persoonlijke gegevens.

c.       Euromaster registreert en bewaart de persoonsgegevens die zij verkrijgt bij informatieverzoeken, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend via het elektronische antwoordformulier op haar website, met als doel het op de meest correcte wijze beantwoorden van vragen dan wel het voldoen aan andere wensen of verzoeken van de consument. Deze gegevens worden niet gebruikt om zonder voorafgaande toestemming van de consument de consument ongevraagd te benaderen.

d.      Bij het aangaan van een overeenkomst, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend via de Webwinkel van Euromaster, verstrekt de consument persoonsgegevens aan Euromaster, waaronder naam, adres, telefoon en e-mailadres. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het correct uitvoeren van de overeenkomst. De persoonsgegevens zijn opgenomen in het klantenbestand van Euromaster. Euromaster kan deze gegevens gebruiken voor het ongevraagd benaderen van de consument met bijvoorbeeld aanbiedingen, doch enkel indien de consument hiervoor voorafgaande toestemming verleend heeft.

e.       De consument kan een verleende toestemming voor het gebruik van zijn e-mailadres te allen tijde intrekken.

f.        Het is Euromaster verboden persoonsgegevens van consumenten aan derden te verstrekken, behoudens ingeval daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

g. Er is sinds 1 juni 2012 een nieuwe wet, de telecomwet. Daardoor is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over 'cookies' en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook de websites van Euromaster maken gebruik van cookies.

Omdat de cookiewetgeving versneld is ingevoerd, is Euromaster op dit moment nog druk bezig om te kijken hoe zij technisch kan voldoen aan de wetgeving en u als bezoeker een optimale gebruikservaring kan blijven bieden. Euromaster kiest er bewust voor om geen overhaaste maatregelen te nemen, maar de tijd te nemen om te komen tot een structurele oplossing.

Euromaster wil u informeren over het gebruik van cookies op de Euromaster websites. Om haar dienstverlening te optimaliseren, gebruik van cookies. Cookies zijn kleine porties data die naar uw browser worden verzonden door een webserver. Deze data wordt op uw harde schijf geïnstalleerd. Zij registreren de data met betrekking tot de navigatie van uw computer op de Euromaster website (de pagina's die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek etc). Cookies stellen Euromaster in staat om haar diensten beter op uw persoonlijke behoeftes af te stemmen. Indien u geen cookies wenst te accepteren, kunt u dit bewerkstelligen door de instellingen van uw browser aan te passen.

Bekijk een compleet overzicht van cookies die gebruikt worden door de Euromaster Websites via onderstaande link.

Overzicht cookies

h.       Consumenten hebben het recht om van Euromaster informatie te vragen over de persoonsgegevens waarover Euromaster beschikt, alsmede om die persoonsgegevens waar nodig te verbeteren of aan te vullen. Indien zijn persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, een andere verplichting of een hiermee in direct verband staand doel, kan de consument Euromaster verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen.