Zakelijk

Liliane Fonds

Euromaster steunt het Liliane Fonds

Het Liliane Fonds wil de wereld openen voor kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. Zodat ze kunnen meedoen en meetellen in hun gemeenschap. Euromaster steunt het Liliane Fonds om deze kinderen op weg te helpen.

Samen met lokale contactpersonen zorgt het Liliane Fonds voor directe, persoonsgerichte en kleinschalige hulp op maat. Met persoonlijke aandacht en (para)medische en sociale revalidatie stimuleren ze de groei van het kind. Tegelijkertijd probeert het Liliane Fonds de wereld te vergroten en de toekomstkansen van het kind te verbeteren door onderwijs, werk en inkomen. Een behoorlijk bestaan is geen gunst, het is een basisrecht van elk kind.

Help Euromaster steunen

Euromaster zet de eerste stap om het Liliane Fonds te helpen en zamelt oude schoenen in van medewerkers en klanten. Nog bruikbare schoenen worden verkocht en versleten schoenen gerecycled. Met die opbrengsten en de acties die nog volgen kan het Liliane Fonds kinderen met een handicap in Ghana helpen.

Zet u ook de eerste stap?
Lever uw oude schoenen in!

Liliane Fonds Wahab uit Ghana
Foto: Johannes Odé

Wahab (10), Ghana

Wahab kreeg kort na zijn geboorte hoge koorts en stuipen. In het ziekenhuis werd hij behandeld met ultraviolet licht. Daarna leek hij in orde tot bleek dat hij niet leerde lopen. Zijn moeder droeg hem jarenlang op haar rug. Nu ondersteunt het Liliane Fonds Wahab. Het Fonds betaalt onderzoek, medicijnen, speciale schoenen en fysiotherapie. Wahab heeft ook een loophulp. Sinds een jaar gaat hij naar school. Te voet, samen met zijn vrienden. Hij doet aan al hun spelletjes mee. Zijn vooruitzichten zijn goed. Hij kan over een tijdje worden geopereerd. Daarna kan hij zijn voeten plat op de grond zetten en veel beter lopen.

 

Liliane Fonds Dorothy uit Ghana
Foto: Johannes Odé

Dorothy (11), Ghana

Dorothy is de helft van een tweeling. Bij haar geboorte raakte haar rechterarm verlamd. Toen ze een paar weken oud was, kreeg ze een stuipaanval die ze ternauwernood overleefde. Sindsdien heeft ze een zware hersenbeschadiging. Met steun van het Liliane Fonds krijgt ze nu regelmatig fysiotherapie. Ook worden haar medicijnen betaald. Dorothy’s moeder heeft een ernstige hartkwaal. Zwaar tillen is gevaarlijk voor haar. Het is vooral zus Gloria (20), die zorgt voor Dorothy.