Zakelijk

Veroudering caravanbanden aanleiding voor vervanging

Al vele jaren is er discussie over het tijdstip van vervanging van banden van recreatievoertuigen (met name caravans). Immers, bij deze voertuigen is vaak niet de profieldiepte van de banden aanleiding voor vervanging, maar de veroudering. Daarnaast is er sprake van een aanzienlijk gewicht ten opzichte van het draagvermogen van de banden en staat het voertuig vaak langdurig stil.

 
Caravan

 

Juiste wijze van opslag

VACO benadrukt dat het werkelijke verouderingsproces van banden met name beïnvloed wordt door de wijze van opslag en het gebruik; te weten blootstelling aan ozon-inwerking, UV-straling en hoge(re) temperaturen. Wanneer banden onder goede omstandigheden (koel, donker en droog) worden opgeslagen, zal dit een zeer beperkte invloed hebben op de veroudering.

 

VACO Advies

Gezien bovenstaande adviseert VACO bij het bepalen van het moment van vervanging, de montagedatum te prevaleren boven de productiedatum. Immers, de banden- en wielenbranche is zich terdege bewust dat banden droog, koel en donker dienen te worden opgeslagen en doet dat dan ook.


Bron: vaco.nl