Zakelijk

Vereniging VACO viert 75-jarig jubileum

Leiden, 3 juli 2013 – Vereniging VACO, de bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche, heeft gisteren haar 75-jarig jubileum in Leiden gevierd. VACO maakte bij die gelegenheid bekend het bandenbewustzijn te willen vergroten en vroeg daarbij hulp van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Op 2 juli 1938 werd VACO opgericht als Vereniging van Autobandenherstellers en Cover Ondernemingen. In het Kenniscentrum Leiden is dat gisteren, precies 75 jaar later, gevierd met en in aanwezigheid van ruim tweehonderd relaties, waaronder bestuurders en oud-bestuurders, relaties bij de overheid, sociale partners en collega's van zusterorganisaties zoals BOVAG en FOCWA. In de diverse toespraken werd duidelijk dat VACO een gezonde en sterke vereniging is.

VACO-leden echte ondernemers

Professor Leo Witvliet van Nyenrode Business Universiteit presenteerde de voorlopige resultaten van een onafhankelijk onderzoek naar de stand van zaken in de banden‑ en wielenbranche. De eerste conclusies zijn dat VACO-leden trots zijn op hun vak en door Nyenrode Business Universiteit als 'echte ondernemers' worden geclassificeerd. Over VACO zelf zijn de leden bijzonder tevreden als het gaat om opleiding, de informatiestructuur, de cao, juridische en andere ondersteuningen. "Daar mag de jubilaris heel blij mee zijn", aldus professor Witvliet.

Onderzoek bandenbewustzijn

Achmea bood VACO een onderzoek aan naar het bandenbewustzijn van de Nederlandse automobilist. Uit de door dr. Adriaan Heino, verkeerspsycholoog bij Achmea, gepresenteerde conclusies blijkt onder meer dat het bandenlabel, dat vorig jaar november verplicht is gesteld binnen de EU, vrijwel letterlijk aan de automobilist is voorbijgegaan. Negentig procent van de meer dan tweeduizend ondervraagde automobilisten zegt het bandenlabel niet te kennen. Ook met betrekking tot de kennis over de minimale profieldiepte van banden is nog veel te winnen: slechts één op de tien automobilisten kent de wettelijke minimale profieldiepte.

Investeren

Sybrand van Hulst, voorzitter van Vereniging VACO, zei dat VACO veel heeft geïnvesteerd in de invoering van het bandenlabel en daarbij de hulp van de overheid wel een beetje heeft gemist. Hij riep de minister van Infrastructuur en Milieu daarom op om te blijven investeren in het bandenlabel.

Reikende hand

Drs. Michèle Blom, directeur Wegen- en Verkeersveiligheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu verving minister Schultz van Haegen – die helaas wegens een spoeddebat moest afzeggen – en sprak de genodigden namens haar toe. Mevrouw Blom vond het nog te vroeg om conclusies te trekken, omdat de evaluatie van het bandenlabelsysteem nog moet komen. Zij maakte wel een handreiking. "Wij willen graag met VACO kijken of er manieren zijn om het bandenbewustzijn bij consumenten te verhogen, bijvoorbeeld met een Green Deal. We zullen graag met u in gesprek gaan en stellen daarbij de inzet van VACO zeer op prijs." Mevrouw Blom ontving uit handen van Van Hulst het eerste exemplaar van het jubileumboek 'VACO 75 jaar verenigd beter'. Uit naam van de minister feliciteerde zij VACO met het 75-jarig bestaan. Blom: "Het is goed dat VACO er is en wat de minister betreft worden er ook in de toekomst stappen gezet om te kijken welke vooruitgang we kunnen boeken op het vlak van het bandenbewustzijn."

Campagne

VACO heeft de handreiking van de overheid met veel genoegen ontvangen. "Een brede bewustwordingscampagne is hard nodig", zegt Edwin Brinksma, Branchemanager van Vereniging VACO. "Het bandenlabel is er bijvoorbeeld niet voor niets. De leden van VACO hebben het label een prominente rol gegeven in hun communicatie. Onder meer op verkooppunten en websites. Bovendien heeft VACO de bandenspecialisten getraind en voorgelicht. Een beetje hulp om het label meer bekendheid te geven, is dus van harte welkom. Want er blijkt nog een wereld te winnen. We zijn tegelijkertijd verheugd te kunnen constateren dat in de professionele transportsector het bandenlabel een toenemende belangstelling geniet. De transportsector is zich er terdege van bewust dat brandstofefficiëntie een belangrijke factor is om te besparen op transportkosten. Het bandenlabel kan hierbij ondersteunen", aldus Brinksma.

Vaco 75 jaar

Bron: Vaco