Zakelijk

Staat personenwagenbanden zorgwekkend

Vereniging VACO, de bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche, heeft in oktober een onderzoek laten uitvoeren naar de staat van personenwagenbanden in Nederland. De resultaten zijn verontrustend.

Uit de representatieve steekproef onder 1.500 voertuigen blijkt dat 41% van de personenwagens ten minste één band heeft met een onregelmatigheidsslijtage of een vorm van schade. Bij 10% van de voertuigen zijn een of meer banden zelfs zo slecht, dat ze de veiligheid van de bestuurder en de andere weggebruikers in gevaar brengen. Edwin Brinksma, Branchemanager bij Vereniging VACO, stelt dat zulke resultaten aangeven dat er iets moet gebeuren om de verkeersveiligheid zeker te stellen: “10% is beslist te veel. In absolute zin gaat het om ruim 800.000 voertuigen.”

Bandenschades
25% van de onderzochte personenwagens rijdt met minimaal één band met een bepaalde schade. Het gaat dan voornamelijk om een geschuurde zijwand doordat ergens tegenaan is gereden en om andere beschadigingen in de zijwand van de band of van het wiel. Ook zijn vervormingen geconstateerd, beschadigingen als gevolg van rijden op een lege band, beschadigingen door slechte montage en perforaties en sneeën in het loopvlak.

Onregelmatige slijtage
Voorts blijkt uit het onderzoek dat bij ruim 8% van de personenwagens minimaal één band een onregelmatig slijtagepatroon vertoont. Het gaat dan vooral om slijtage in het midden van het loopvlak of aan een of beide schouders. “Zulke slijtages vertellen dat iets niet in orde is”, legt Brinksma uit. “Dat kan zijn dat met onderspanning is gereden, maar ook dat de bestuurder een ‘te sportieve rijstijl’ vertoont. Er zijn echter veel andere oorzaken mogelijk. Denk aan onbalans in de band-wielcombinatie of technische mankementen, zoals versleten schokdempers, te veel speling op de wiellagers, of een niet correct werkende ABS. In veel gevallen zal ook blijken dat de auto moet worden uitgelijnd.”

In overtreding
Ook ‘normale’ slijtage komt voor: bijna een op de drie automobilisten rijdt met banden die verouderingsbarstjes en -scheurtjes vertonen. Zorgwekkend is ook dat 4% van de personenwagens in de steekproef op banden staat met minder dan de wettelijk voorgeschreven minimumprofieldiepte van 1,6 mm. Deze auto’s zijn dus in overtreding. In totaal zijn dat iets meer dan 325.000 voertuigen in Nederland.

Oorzaken
Er zijn diverse oorzaken aan te wijzen voor de zorgelijke staat van de personenwagenbanden in Nederland. Brinksma: “In de eerste plaats is sprake van uitstel van onderhoud door het economische klimaat. Daarnaast zijn de onderhoudsintervallen van auto’s groter geworden door technologische ontwikkelingen; de auto staat minder vaak in de werkplaats voor onderhoud. Bovendien komen de auto’s tegenwoordig minder in de werkplaats omdat de keuringsfrequentie van de APK is verlaagd.” Tijdens het onderzoek was 5% van de personenwagens voorzien van winterbanden. Wat opvalt, is dat de staat van de winterbanden beter is dan die van de zomerbanden. “Dat is te verklaren”, stelt Brinksma. “Winterbandenrijders komen twee keer per jaar in de werkplaats voor de wissel en dan wordt de band door een vakman geïnspecteerd.”

Conclusie
“Het onderzoek toont aan dat de automobilist te weinig aandacht heeft voor zijn banden. Het is aan te bevelen dat zij hun banden vaker visueel (laten) controleren. Een koude controle van de bandenspanning moet ook minimaal één keer per maand gebeuren. In geval van twijfel adviseren wij de automobilist om zich te wenden tot de bandenservicespecialist”, stelt Brinksma. De uitgebreide onderzoeksresultaten kunnen worden gedownload van vaco.nl.

In onderstaande tabel worden de beknopte resultaten weergegeven van het onderzoek naar de staat van personenwagenbanden in Nederland.

Constatering Percentage Aantal voertuigen
Personenwagens met ten minste één band met een onreglmatigheidsslijtage of een andere schade 41% 3.300.000
Personenwagens met ten minste één band met een bepaalde schade 25% 2.000.000
Personenwagens met ten minste één band met een onregelmatig slijtagepatroon 8% 660.000
Personenwagens met ten minste één band met (verouderings)barstjes of scheurtjes 29% 2.400.000
Personenwagens met minder dan de wettelijk voorgeschreven minimumprofieldiepte van 1,6 mm 4% 325.000
Personenwagens met ten minste één band die de verkeersveiligheid in gevaar brengt 10% 800.000