Zakelijk

Factsheet bandenbewustzijn van de Nederlandse automobilist

Achmea heeft – ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Vereniging VACO – onder 2.040 Nederlandse automobilisten een onderzoek gedaan naar het bandenbewustzijn. De steekproef is representatief voor de Nederlandse automobilist naar leeftijd en geslacht. De respondenten hebben vragen beantwoord over het Europese bandenlabel, profieldiepte en bandenspanning en het gebruik van winterbanden. In deze factsheet staan de belangrijkste resultaten over het Europese banden-label, de bandenspanning en het bandenprofiel. Nadat de volledige analyses zijn afgerond zullen later in 2013 ook de resultaten over het gebruik van winterbanden worden gepubliceerd.

Beschrijving van de steekproef

Bijna 80% van de deelnemers heeft meer dan 10 jaar het rijbewijs. Gekeken naar het aantal kilometers per jaar, rijden mannen gemiddeld meer kilometer dan vrouwen. Het aandeel leaseauto’s/zakenauto onder mannen is met ongeveer 6,8% hoger dan onder vrouwen (1,7%). Voor zowel mannen als vrouwen geldt, dat mensen met een leaseauto of een auto van de zaak meer kilometers per jaar rijden dan de mensen met een eigen auto. Zo rijdt 50% van de mensen met een leaseauto of een auto van de zaak meer dan 30.000 kilometer per jaar tegenover 6% van de mensen met een eigen auto.

 De categorie ‘eigen auto’s’ bevat relatief veel oudere auto’s (ca. een derde van deze auto’s is ouder dan tien jaar) terwijl de categorie ‘leaseauto’s of een auto van de zaak’ relatief veel jonge auto’s kent (76% is drie jaar of jonger). De meest voorkomende autoklassen zijn de compacte klasse (29,6%) en de compacte middenklasse (24,6%).

Circa 10% van de deelnemers geeft aan bekend te zijn met het Europese bandenlabel en te weten waarvoor het staat. Gevraagd naar waar het bandenlabel voor staat (keuze uit 7 indices), noemt ca. 56% van deze respondenten ‘Grip op nat wegdek’ en ‘Brandstofefficiëntie’. Het ‘Extern afrolgeluid’ wordt door 20% van de respondenten genoemd. Daarnaast geeft 47% ten onrechte aan dat het bandenlabel ook staat voor ‘Geluid in het voertuig’. Het correcte antwoord (exact de drie juiste indices) is door in totaal 6 respondenten gegeven.

Het Europese bandenlabel
Bandenlabel

Circa 10% van de deelnemers geeft aan bekend te zijn met het Europese bandenlabel en te weten waarvoor het staat. Gevraagd naar waar het bandenlabel voor staat (keuze uit 7 indices), noemt ca. 56% van deze respondenten ‘Grip op nat wegdek’ en ‘Brandstofefficiëntie’. Het ‘Extern afrolgeluid’ wordt door 20% van de respondenten genoemd. Daarnaast geeft 47% ten onrechte aan dat het bandenlabel ook staat voor ‘Geluid in het voertuig’. Het correcte antwoord (exact de drie juiste indices) is door in totaal 6 respondenten gegeven.

 

Bandenspanning

Bijna 43% van de respondenten controleert minimaal 3 keer per jaar de bandenspanning, waarbij over het algemeen mannen vaker de banden-spanning controleren dan vrouwen.
Circa 40% van de mannen en 25% van de vrouwen geeft aan dat je de bandenspanning het beste kunt meten als de banden nog koud zijn. Wel blijkt dat het percentage respondenten dat aangeeft dat je het beste de bandenspanning kunt meten als de banden koud zijn, toeneemt met de frequentie waarmee de banden-spanning jaarlijks wordt gemeten.

Tabel relatie

Circa 70% van de respondenten (77% van de mannen en 55% van de vrouwen) geeft aan te weten waar men de juiste bandenspanning van de auto kan vinden. Het percentage respondenten dat weet waar men de juiste bandenspanning kan vinden, neemt toe met de frequentie waarmee de bandenspanning jaarlijks wordt gemeten.

Tabel relatie

Profieldiepte

Behalve naar de wettelijke minimale profieldiepte van zomer- en winterbanden is de respondenten ook gevraagd hoe zeker ze zijn van hun antwoord.

In onderstaande figuur staat de percentuele verdeling naar ‘zekerheidscategorie’ voor mannen en vrouwen, uitgesplitst naar zomer- en winterbanden. De getallen in de staafdiagrammen geven per categorie het percentage aan van de respondenten die de juiste wettelijke minimale profieldiepte hebben gegeven.

Tabel minimale profieldiepte

  •  Over het algemeen waren mannen zekerder van zichzelf dan vrouwen.
  •  Van de respondenten die aangaven zeker te weten wat de minimale wettelijke profieldiepte van zomerbanden is, gaf 45% van de mannen en 41% van de vrouwen het goede antwoord.
  • Van de respondenten die aangaven zeker te weten wat de minimale wettelijke profieldiepte van winterbanden is, gaf 20% van de mannen en 15% van de vrouwen het goede antwoord.

Overall weet ca. 13% van de respondenten (17% van de mannen en 7% van de vrouwen) de correcte minimale profieldiepte van zomerbanden te noemen. Van winterbanden noemt ca. 6% (8% van de mannen en 3% van de vrouwen) de correcte minimale profieldiepte.

Bron: Vaco & Achmea